דוגמה לתרגיל החלופי במקום קטע הכתיבה

1) Letters2) Questions that begin with "How


3) For example


4) used / used to