טבלת ניתוח טעויות בתרגיל אנסין


טבלת ניתוח טעויות בחיבור


דף מידע בנושא מילות קישור


דף מידע בנושא מילות יחס


דף מידע בנושא ביטויים עם המילה
"take"