בדקו עצמכם! הכירו היטב את ההתאמות לבחינת הבגרות לפני הבחינה

מצגת לתלמידי 3 יח"ל


מצגת לתלמידי 4 יח"ל


מצגת לתלמידי 5 יח"ל